مقالات تازه درباره مناقشه قره باغ

مقاله ای از نشریه هور، نشریه ارامنه ایران در تهران. آیا این فقط یک تصور است که بعد از جنگ  (با توان یکطرفه و غیر عادلانه) جمهوری باکو و ارمنستان و از دست دادن بخش بزرگی از سرزمینهای ارمنستان، ایران باید منتظر اغتشاشاتی از سوی مرزهای شمال غربی خود باشد؟. در این مصاف یکطرفه، جمهوری آذربایجان، ترکیه، نیروهای داعشی و اسرائیل با سکوت سئوال برانگیز مسکو و شکست ارمنستان مشغول تجدید سازماندهی خود میباشند . دیگر در ارمنستان منتظر چه هستند؟ آیا دور از ذهن است که ترامپ پیش از ترک مقام صدارت به این اتحاد خبیثه بپیوندد در حالیکه جمهوری اسلامی بدون توجه به فاجعه ای که در حال شکل گیری است به دزدی و چپاول سرمایه ملی مان ادامه میدهد. توان دفاعی ایران هم در اثر تحریمهائی که ایران را آگاهانه دچار  آن کرده اند قادر نخواهد بود در این مصاف نا برابر از مرزهای کشورمان دفاع کند. به این صف بندی دشمنان سرزمین ما پان تورکیستهای خائن داخلی را نیز اضافه کنید. مطالعه مقاله دماوندی را توصیه میکنیم.

داریوش مجلسی

نفوذ پان ترکیسم در ایران ؛ غفلت پرهزینه

سید محمدرضا دماوندی

https://hoosk.ir/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D9%BE%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B%D8%BA%D9%81%D9%84%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87/نمایش نوشتار نقل قول شده

دیدگاهتان را بنویسید